Skorsten

/Skorsten

Hur mycket kostar en skorsten?

Det är lika svårt att säga vad en skorsten kostar som att säga vad en bil kostar. Varje installation är unik. En riktlinje är att du kan köpa 4 meter Grundpaket Modulex i dim 130 mm (passar de flesta braskaminer med effekt upp till 8 kW) med 30 års materialgaranti i Varmahembutikerna för 7 995 [...]

Behöver man kontrollera sin befintliga skorsten innan man installerar ny kamin mot den?

Ja, det är alltid en bra idé att göra en provtryckning eller läckagemätning för att se vilken skick kanalen har. Om man installerar eldstaden först och sedan gör besiktningen kan man stå med dyra reparationsåtgärder som hade varit bra att känna till före installationen. Problem med murade rökkanaler är väldigt vanliga, vilket är naturligt eftersom [...]

Fakta om sotning och att sota själv?

Hur ofta behöver man sota? I normalfallet sotas en braskamin som eldas för värme av det rum den befinner sig i (dvs mer än bara en mysvärmekälla) 1 gång varje år. En ren reservvärmekälla som används någon gång om året sotas vart 4:e år. Det är sotaren som avgör intervallet. Fristerna fastställs av Riksdagen. Vid [...]

Vad är det för skillnad på vanlig besiktning och SSR Godkänd besiktning av kamin och skorsten?

En vanlig, gammaldags, installationsbesiktning utförs av en besiktningsman godkänd av kommunen (ex. skorstensfejarmästare eller en skorstensfejartekniker – de som i dagligt tal kallas sotare eller av annan sakkunnig godkänd av kommunen). Som annan fristående sakkunnig krävs att man har av kommunen godkänd dokumenterad erfarenhet. Yrkeserfarenhet som installatör räcker inte för att få göra besiktningar. Besiktningen [...]

Vad kostar en besiktning av skorsten och eldstad?

Det finns inga regler eller liknande för dessa kostnader, så det upp till den enskilda företagaren som gör besiktningen som sätter sin egen kostnad. Däremot ligger besiktningskostnader generellt över landet relativt lika. Ring sotaren eller den fristående sakkunnige besiktningsmannen och fråga vad besiktningen kostar, och glöm inte att tala om vilken typ av besiktningen det [...]

Vad är det för skillnad på brandskyddskontroll och besiktning av skorsten och eldstad?

Brandskyddkontrollen är en lagstadgad kontroll i enlighet med LSO (Lagen om skydd mot olyckor). Det är kommunen som utser besiktningsmannen, som har ett personligt ansvar, och det är som regel Skorstensfejarmästaren som är brandskyddskontrollant. Brandskyddskontroll är en periodisk kontroll av eldstad och rökkanal i förebyggande syfte som sker under anläggningens totala driftsscykel. Tanken är att [...]

Kan jag använda min gamla skorsten till den nya kaminen?

Har man en murad skorsten så går går den att använda i de flesta fall. Ofta behöver man dock se över skorstenen och se till att den är tät. Då det gäller stålskorsten så kan det fungera, men det är inget vi rekommenderar. En gammal stålskorsten har ofta både 20 och 30 år på nacken. [...]

Är en skorsten i metall bättre än en hederlig gammal murad skorsten, och i så fall varför?

Ja, det är den om vi pratar om funktionen och orsaken är mycket enkel. Den moderna människan eldar så pass sällan. Många braskaminer eldas bara någon gång i veckan. Med ett stålmaterial som leder ut röken sker upphettningen av materialet väldigt fort – och skapar snabbt rätt driftsförhållande. En murad skorsten är en väsentligt trögare [...]

Hur gör man en skorstensrenovering (jag har fått min skorsten utdömd vid besiktning)?

Förmodligen har du läckage mellan kanaler, och kanske ut genom skorstenens utsida. I ”Tätningsbranschen” talar man om två olika ”metoder” för tätning: Laga skorsten med böjligt insatsrör Den säkraste tätningsmetoden är att installera ett böjbart metallrör i syrafast/rostfritt stål. Röret ska var anpassat i dimension efter den eldstad du vill köpa (eller redan har). Röret [...]

Säkraste sättet att täta eller laga en skorsten?

Med ett böjbart insatsrör i metall, som är rätt dimensionerat, blir skorstenens utsida kallare i händelse av skorstensbrand eller felaktig användning med för höga temperaturer. Röken leds igenom röret, på rörets utsida finns isoleringsmaterial och därefter kommer tegelväggens tjocklek. Det ska mycket till innan huset skadas av en brand med en så säker konstruktion. En [...]