Kaminer & Skorstenar

Vi svenskar är inte som andra.

Därför är alla produkter som du hittar i Varmahembutikerna designade och anpassade till vårt nordiska klimat, våra bränslen och vårt sätt att elda. Vi säljer bara produkter som minst uppfyller Boverkets Byggreglers materialkrav samt är CE-märkta eller byggproduktcertifierade i Sverige.

Förutom eldstäder och skorstenar av olika slag så har vi givetvis förbrukningsmaterial som bättringsfärg, tätningsgarn, sotluckor, rensverktyg osv.

Kampanjer